Продукты

грунтовка - TYNKOGRUNT

HERQLES TYNKOGRUNT - это концентрированное грунтовочное средство под гипсовую, гипсово-известковую машинную штукатурку. Выравнивает впитывающую способность, не снижает паропроницаемости, предупреждает повреждение штукатурки. Изделие соответствует PN-EN 81906:2003

 

ZASTOSOWANIE

 
TYNKOGRUNT jest przeznaczony do gruntowania silnie chłonnych powierzchni, zwłaszcza gazobetonowych, przed rozpoczęciem prac tynkarskich lub malarskich. Stosować pod tynki gipsowe ręczne i maszynowe, mineralne ( po konsultacji z dystrybutorem ), pod kleje lub zaprawy gipsowe do mocowania płyt gipsowo kartonowych.
 

WYKONANIE

 
TYNKOGRUNT w zależności od stopnia chłonności podłoża tynkarskiego, rozcieńczyć wodą pitną w stosunku od 1:2 dla podłoży bardzo nasiąkliwych do maksymalnie 1:10 dla podłoży mniej chłonnych. Stopień rozcieńczenia powinien być tym mniejszy, im większa jest nasiąkliwość podłoża.
 

SPOSÓB UŻYCIA

 
TYNKOGRUNT nanosić na podłoża nośne zwarte i stabilne. Podłoże musi być wolne od kurzu, smarów i innych tłuszczy, resztek farb, wykwitów solnych. Jakiekolwiek pleśnie, glony, mchy lub ślady po nich należy dezaktywować preparatami grzybobójczymi i oczyścić mechanicznie. Wszelkie rysy i pęknięcia muszą być naprawione a zaprawy użyte do napraw całkowicie wyschnięte. Przed naniesieniem środek wymieszać i rozcieńczyć w odpowiedniej proporcji odpowiadającej chłonności podłoża. Nanosić na podłoże wałkiem ( tzw. barankiem ), pędzlem lub metodą natrysku. Stosować w temperaturze od + 5 st C do +25 st C. Temperatura ta odnosi się do podłoża, otoczenia jak i samego materiału. Nie stosować na podłoża przemarznięte.
 

NAKŁADANIE TYNKU

 
nakładanie tynków można rozpocząć , gdy zagruntowane podłoże jest ponownie w całości suche najlepiej nie wcześnie jak po 12-24 godz. Należy zwrócić uwagę, aby w okresie twardnienia i wiązania środka gruntującego TYNKOGRUNT nie doszło do zapylenia zagruntowanych ścian.
 

ZUŻYCIE

 
ok.100 g / m kw w stanie nierozcieńczonym ( np. przy rozcieńczeniu 1: 3 zużycie wynosi ok. 30g/m kw ).
 

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

 
bezpośrednio po pracy umyć w czystej wodzie.
 

PRZECHOWYWANIE

 
w temperaturze od +5 do +25 st C, w miejscach nienasłonecznionych, suchych z dala od źródeł ciepła.
 

OKRES PRZYDATNOŚCI

 
18 miesięcy od daty produkcji.
 

UWAGI

 
nie należy resztek środka wylewać do kanalizacji. Unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami przemyć w obfitej ilości wody pitnej i w razie konieczności skonsultować się z lekarzem. Zaleca się stosowanie okularów, rękawic oraz odzieży ochronnej. Niniejsze informację stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
 
OPAKOWANIE
 
  • wiadro 10 KG 44 sztuki na palecie